STRAMPROY BLOEIT - SPELREGELS

Wat wordt van de bewoners gevraagd?
Van bewoners wordt gevraagd de planten water te geven. De dorpsraad stelt per straat een waterkar met een pompje ter beschikking waarmee de planten (op 3 meter hoogte) eenvoudig van water kunnen worden voorzien. De bloemen dienen, ook bij slecht (regenachtig) weer, om de dag van water worden voorzien. Overtollig water loopt er automatisch weer uit. Bij zeer warm weer dienen de bloemen dagelijks van water te worden voorzien. 

Hier zijn de instructies voor de waterkarren te downloaden: instructies waterkarren

BUURT BENKSKES