STRAMPROY BLOEIT - ALGEMEEN

Wat is “Stramproy bloeit”?
“Stramproy bloeit” is een actie waarin de dorpsraad Stramproy samen met andere partijen het straatbeeld van Stramproy wil opfleuren door middel van bloeiende planten in de zomermaanden.
Met de naam “Stramproy bloeit” willen we aangeven dat een goed verzorgd en bloeiend straatbeeld een begroeting is van een bloeiende gemeenschap. Het samen verzorgen van de planten in openbaar gebied is een manier om uit te dragen en te bevorderen dat we er in Stramproy samen iets moois van willen maken.

Enkele foto's van de recente activiteiten zijn te bekijken via deze link.

BUURT BENKSKES