STRAMPROY BLOEIT - AANMELDEN

Wilt u ook meedoen?
Als u in een van de voornoemde straten woont dan kunt u het beste even navragen wie het aanspreekpunt in uw straat is. Het aanspreekpunt weet of er nog behoefte is aan extra krachten.
Woont u in een andere straat en wilt u dat ook uw straat wordt opgefleurd met bloeiende planten, dan moet tenminste aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. Uw straat moet (tenminste gedeeltelijk) binnen de bebouwde kom liggen.
2. In uw straat moeten minstens 10 lantaarns staan, waar plantenbakken aan opgehangen kunnen worden. Als dat niet zo is kunt u samendoen met een aansluitende straat of straten, totdat het minimaal vereiste aantal is bereikt.
3. Er moeten minstens 10 vrijwilligers bereid zijn water te geven op een straat, straatdeel (bij lange straten) of cluster van straten (bij korte straten),
4. Één van deze vrijwilligers moet bereid zijn als aanspreekpunt te fungeren en de coördinatie op zich nemen.
5. Indien u als straat of cluster van straten volgend jaar ook mee wil doen, dient u dit voor 1 januari kenbaar te maken. Dit i.v.m. het treffen van de diverse voorbereidingen (aanschaffen beugels, waterkar, bloemen e.d.).

Wanneer het budget het toelaat zal de dorpsraad bezien of uw straat ook mee kan doen aan “Stramproy bloeit”.

Wanneer u interesse heeft om mee te doen en u voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden dan kunt u contact opnemen met Ad Maes (562976).

BUURT BENKSKES