Alle belangrijke contactgegevens in een overzicht!
SERVICE

Algemeen alarmnummer

Politie, Brandweer, Ongevallen 1-1-2
Wel politie géén spoed (lokaal tarief) 0900-8844
Voor doven en slechthorenden – teksttelefoon 0900-1844
Voor doven en slechthorenden alleen in spoedeisende gevallen 0800-8112
Meld Misdaad Anoniem van 08.00 - 24.00 uur 0800-7000
Huisartsenpost Weert 0495 - 677 677

Gemeente Weert

- website gemeente Weert
- melding openbare ruimte

Politie

website politie Limburg Noord

Brandweer

website brandweer

Ziekenhuis

website St. Jans Gasthuis

Huisartsen

website huisartsen Stramproy en Ell

Tandartsen

website tandartspraktijk Tobben
website tandartsparaktijk Donk-Schouten

Thuiszorg

website Thuiszorg Midden-Limburg

Zorgcentrum Rust in Roy

website Land van Horne - Rust in Roy

PUNT welzijn

website PUNT welzijn

Maatschappelijk Werk

website Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

Dierenarts

website dierenartsenpraktijk Ell

Parochie

website parochie

Essent

website Essent

WML

website Waterleiding Maatschappij Limburg

Openbaar vervoer

website 9292ov

Informatie Stramproy

www.stramproy.nu

Openingstijden ondernemers Stramproy

openingstijden


BUURT BENKSKES