PROJECTEN

Hier staan enkele actuele onderwerpen waar de dorpsraad Stramproy nauw bij betrokken is of initiatiefnemer is.
Kort samengevat: "Waar is de dorpsraad Stramproy mee bezig?"

BUURT BENKSKES