KUCH ROOJ - ALGEMEEN
Wellicht is het u wel eens opgevallen hoeveel objecten en uitingen van kunst Stramproy rijk is? In de zomer van 2012 is na een oproep een groep met dit onderwerp aan de slag gegaan en inmiddels actief onder de naam 'KUCH Rooj', wat staat voor kunst en/of cultuurhistorie Rooj.

Aanleiding
Concrete aanleiding werd mede gevormd door verschillende objecten die vanwege de herinrichting van het Kerkplein, en de nieuwbouw van de brede school, niet meer op de oude plek terug komen.

Doel werkgroep
Doel is behoud van objecten met waarde voor cultuurhistorie, gemeenschap en/of kunstzin. KUCH Rooj geeft (gevraagd en ongevraagd) advies en oordeel voor nieuwe kunst, en het herplaatsen van kunstobjecten. Over smaak valt uiteraard niet te twisten, en het ene object is uiteraard meer herkenbaar als kunst (al dan niet met hoofdletter) dan een ander. Als dorpsraad ondersteunen we het streven om deze objecten zo goed mogelijk voor de gemeenschap te behouden en willen we ook een luisterend oor hebben voor meningen als het gaat om kunstzinnige of cultuur-historische waarde.

Wat doen we?
KUCH Rooj geeft advies en draagt zorg voor onderhoud en eventueel renovatie van kunstwerken. Dit vereist een inventarisatie en registratie van kunstwerken. Het is echter niet de taak van de groep om zelf objecten te restaureren of onderhouden, maar heeft wel een signalerende taak. Als definitie van object of kunstwerk wordt uitgegaan van beeldende kunst, geplaatst in de openbare ruimte en toegankelijk voor publiek binnen de oude gemeente Stramproy. Naast een inventarisatie van aanwezige objecten (die binnenkort op Google Maps beschikbaar is) lopen er een tweetal concrete projecten: het monument van Ament en het beeld van Cor van Geleuken.

BUURT BENKSKES