Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 28
DINSDAG 19 JULI 2022
 Jonge jonge, wat een hitte aan het begin van deze week. De woestijn rukt op, althans de temperaturen lijken daar toch op. Geen omstandigheden om je druk te maken, beter is het om heel kalm aan te doen. Toch wel wat zorgen voor mensen die last hebben van deze extreme omstandigheden, en ook dieren en planten die nu tot het uiterste op de proef worden gesteld. De verwachting is dat het maar een paar dagen zal duren, maar dat zullen toch intensieve dagen worden voor menigeen. Onze raad daarom : hou het hoofd koel, maar ook de rest van je lijf en leden.

Verenigingsoverleg met concrete plannen
In Stramproy kunnen we stellen dat we een breed en actief verenigingsleven hebben. Die verenigingen bepalen voor een groot deel de levendigheid in het dorp. Daarmee ook het plezier van de inwoners om hier te wonen. De Dorpsraad zet daarom al vanaf haar oprichting in op het gezond houden van vereni-gingen. Verenigingen zelf voelen ook aan dat we in een tijd zitten waarin het verenigingsleven onder druk kan komen te staan. Na corona hebben leden vaak een andere invulling gevonden van hun vrije tijd, en dreigt een tekort aan leden en vrijwilligers. Ook het vinden van kader en bestuursleden is vaak géén eenvoudige opdracht. Hetzelfde geldt voor het vinden van onderdak en opslagruimte voor som-mige verenigingen. Die gedachten zitten achter een project dat nu loopt, en waar een flink aantal Roojer verenigingen actief in deelneemt. Die verenigingen zoeken elkaar op, om samen thema’s aan te pak-ken. Afgelopen week was er weer een bijeenkomst bij de voetbalclub Brevendia, waar samen gekeken werd naar het werven van nieuwe leden en het binden van vrijwilligers.
Dat heeft geleid tot een concreet plan, waarbij de samenwerkende verenigingen een soort open dag gaan organiseren bij zoveel mogelijk Roojer verenigingen. Daarbij kunnen zowel nieuwe leden, als vrijwilligers kennis kunnen maken met verenigingen en kijken of het iets voor hen is. Dat alles in een feestelijke setting, met een gezamenlijke afsluiting op het Kerkplein. Dat zal een unieke kans worden voor de verenigingen om zich te laten zien aan hun doelgroep. Als er nog verenigingen zijn die voelen voor zo’n gezamenlijke actie, kunnen zij zich melden bij de Dorpsraad of Brevendia. Dit geldt ook voor culturele verenigingen, sportverenigingen en alle andere typen verenigingen.

Bekende Roojer
We volgen met meer dan gemiddelde belangstelling alle berichten in lokale, regionale en landelijke media. Telkens speurend of we daar een inwoner van Stramproy tegen komen. Deze week hebben we er weer een gevonden. Rens Verstegen stond groot op de foto van de krant, over de TT in Haler. Rens straalde het plezier van motorrijden en races volledig uit. Of hij nu ook de TT gewonnen heeft, dat weten we niet, maar we zagen wel dat het druk was in Haler. Mede door de reclame die Rens voor het evenement heeft gemaakt, natuurlijk.

Onderwerpen voor overleg met de gemeente Weert.
Een inspraaktraject waar de Dorpsraad bij betrokken is, gaat over de Omgevingsvisie. Daarin gaat de gemeenteraad in het najaar vastleggen hoe men het Weert (en Stramproy) van de toekomst er uit wil laten zien. Alle nieuwe plannen worden dan getoetst aan die nieuwe omgevingsvisie. Omdat het in-spraaktraject erg vast leek te zitten, hebben we zelf gevraagd om actie. Dat bleek toen zo snel te moe-ten gebeuren dat er erg weinig inbreng uit de dorpen kwam. Gelukkig hadden we al een vergadering besteed aan dit onderwerp en een top tien opgesteld voor Stramproy. Die is op de inspraakavond gepresenteerd. Behoud van voorzieningen, pimpen van het Kerkplein en de omgeving van de Zaal, toegankelijkheid en biodiversiteit van de natuur, en de lopende ombouw van de landbouw staan op de lijst. Maar ook verbeteren van het Zeskampterrein en de revitalisatie van het bedrijventerrein. Daar komen oude knelpunten als het burgerloket en de staat van grijs & groen ook nog bij. Omdat de burgers zelf vaak de allerbeste ideeën hebben over hun eigen woonomgeving gaan we proberen om na de zomer toch zelf een avond hierover te gaan beleggen in de Zaal. Allemaal met als doel om het hier zo goed mogelijk in kaart te brengen voor toekomstige plannen. We houden u op de hoogte.

BUURT BENKSKES