Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 40
DINSDAG 12 OKTOBER 2021
 Info-avond over Bouwen in Stramproy op 2 november
Als Dorpsraad zetten we ons al meerdere jaren in om woningbouw vlot te trekken in ons dorp. Inmid-dels is de woningmarkt zo op hol, dat er nu “vanzelf” allerlei plannen gemaakt worden. Om weer eens bijgepraat te worden over alle bouwplannen en projecten voor de komende tijd, willen we weer een info-avond gaan organiseren in de Zaal. De contacten met 4 grote ontwikkelaarts, en de gemeente hebben een datum opgeleverd dat we u willen bijpraten. Dat wordt dinsdag 2 november in de Zaal.
Interessant voor mensen die iets willen met een huis, misschien zelf kopen of zelf verkopen ? Of mis-schien wilt u gewoon weten wat er te gebeuren staan, en wanneer precies ? Welke huizen gaat men bouwen, en voor welke doelgroep ? Wanneer gaan ze beginnen, en wanner denken ze klaar te zijn ? Schrijf alvast in je agenda of oppe klender : 2 november !

Buitenbioscoop komende zaterdag
De Dorpsraad organiseert een buitenbioscoop op het Kerkplein in Stramproy, op zaterdag 16 oktober. We beginnen met een film voor de jeugd, of hun gezin : de Minions. Een grappige en spannende ani-matiefilm, die vele harten heeft veroverd. Terrein is open om 18.30 uur, jeugdfilm begint om 19.15, als het al een beetje donker is. Daarna volgt om 21 uur de fim over de Classics. Hun successen uit de jaren 60, 70 en 80 komen langs, net als life-opnames uit het 20-jarig jubileum bij Hense Koeëb. We krijgen al veel signalen dat de belangstelling groot is voor deze film. Enkele dingen die u moet weten. We hebben met corona-regels te maken. Zorg dat u over de geldige app beschikt, of geldige testresul-taten kan laten zien. Verder is het al fris, dus een eigen dekentje of stoel is géén overbodige luxe. Om 23.30 uur is de film afgelopen.

Dorpsoverleg Tungelroy organiseert dorpspresentatie
Onder de titel “Tungelroy laat weer(t) van zich horen is op 17 oktober 2021 van 13:00 – 17:30 uur op de locatie: Barbaraplein te Tungelroy een presentatie van allerlei activiteiten in ons buurdorp. Nu die coro-na maatregelen versoepeld zijn hebben zangkoor Enjoy, het Tungelroys Orkest en het DorpsOverleg de koppen bij elkaar gestoken om de inwoners en buren van ons groeiende kerkdorp te laten zien en erva-ren waar de Tungelder verenigingen, – bedrijven en – minsen voor staan. Opdat er nieuwe contacten gelegd kunnen worden en oude contacten hernieuwd kunnen worden. En om zo de leefbaarheid, die in Tungelroy heerste weer een nieuwe kick-start te geven. Daarnaast kan je er kennis nemen van de eerste aanzet door het DorpsOverlegTungelroy voor hun “Dorpsontwikkelingsvisie Tungelroy 2022-2032”

Energieloket ook in Zaal in Stramproy weer open
Het energieloket van Warm Wonen in Weert gaat weer open dit najaar. Op woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur in zaal 3 van ‘De Zaal’ in Stramproy (Mariastraat 1) en wel van 13 oktober tot en met 1 de-cember. Dus meerdere avonden ook in de Roojer Zaal. U kunt hier terecht voor al uw vragen op het gebied van energie besparen en subsidie- en leenmogelijkheden. Desgewenst kunt u hier ook een af-spraak maken voor een thuisbezoek van een energieverkenner, waarbij de energieverkenner u kan hel-pen met het invullen van de vragenlijst van de woningstatus en u een op uw situatie toegesneden ad-vies kan geven. Het bezoek aan het energieloket en het bezoek van een energieverkenner zijn gratis. Want samen gaan we op weg naar een comfortabel, zuinig en energieneutraal wonen in Weert. Kijk voor meer informatie op de website www.warmwoneninweer

Rabo Club Support loopt weer op volle toeren
De jaarlijkse actie van de Rabobank, om verenigingen te steunen, de Rabo Club Support, is alweer een week gelden van start gegaan. Tussen 4 en 25 oktober kan je weer stemmen, dit keer op drie vereni-gingen. Tenminste als je lid bent van de Rabobank. Op die wijze worden mooie bedragen onder de verenigingen, zonder dat die er veel voor meten doen. Eigenlijk alleen maar zorgen dat er zoveel moge-lijk mensen op hen stemmen. De afgelopen edities, wisten de Roojer verenigingen vaak veel geld uit dit fonds te verzamelen. Daarom de oproep om ook dit jaar weer aan de Roojer verenigingen te den-ken, en uw stem daar op uit te brengen.

BUURT BENKSKES