Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 23
DINSDAG 11 JUNI 2019
Maakt Sing-4-You een nieuwe start?
Zingen is niet alleen leuk. Het geeft je ook energie, het maakt je blij, is goed voor de concentratie en is ook nog eens gezond. Zingen kun je overal: onder de douche, op de fiets, bij het afwassen, en straks misschien ook nog in een koor. Zit jij op de basis- of middelbare school en wil jij lekker zingen bij een jeugdkoor? Of wil je eerst ervaren hoe leuk het is om samen te zingen? Meld je dan aan via: sing4ujeugdkoor@gmail.com Vermeld je voor- en achternaam, geboortedatum en een telefoonnummer. Zangkoor “Da Capo” neemt het initiatief om te onderzoeken of er voldoende belangstelling is voor een jongerenkoor. Men streeft naar ten minste 25 jongens en meisjes. Als dat lukt komt er direct na de zomervakantie een bijeenkomst samen met alle belangstellenden (kinderen, ouders/verzorgers) om de plannen te bespreken. In eerste instantie neemt “Da Capo” de organisatie op zich. Over die eventuele eerste samenkomst verneem je te zijner tijd per mail. Meld je dus snel aan en wacht de berichten af.

Stramproy Bloeit, met gasten !
Mede door het groeizame weer van de laatste weken gaan de geraniums in de emmers prima van start. Nu nog wat klein en bescheiden, maar met een beetje geluk, zonneschijn en regen (en natuurlijk water uit de kar) worden het mooie trossen bloemen. Inmiddels is ook logies met ontbijt verleend aan een koppeltje duifjes, die hun onderkomen hebben gevonden in een emmer aan de Lambroekweg ! Afge-lopen jaar hadden we te maken met “laatbloeiers”, ook een koppeltje duiven aan de Dr. Poelsstraat. De bloemen vallen niet alleen bij de mensen in goede smaak.

Pastoor Notermans gaat na 23 jaar naar Ubach over Worms
Misschien had u het al gehoord of gelezen : onze pastoor Notermans gaat naar een nieuwe parochie toe. Dat zal Ubach over Worms worden, een onderdeel van de gemeente Landgraaf. De bisschop wil weer regelmatig gaan rouleren met de dienstdoende pastoors in het bisdom. Er loopt op dit moment een benoemingsprocedure voor de parochies in Stramproy, Altweerterheide, Tungelroy en Swartbroek, waar een nieuwe pastoor Harry Notermans zal gaan opvolgen. Met zijn bijna 25-jarig jubileum is pastoor Notermans overigens een van de langst zittende pastoors in Stramproy. Direct na de zomervakantie, eind augustus zal pastoor ons gaan verlaten. We hopen en denken dat we hier een passende, feestelij-ke afscheidsbijeenkomst van kunnen verwachten. Want pastoor Notermans heeft in vele opzichten zijn rol gespeeld in het dorp Stramproy, van buut tot zang, van auto delen tot gast-dirigent, naast zijn rol als voorganger in de kerk. Dat mag toch niet onopgemerkt voorbij gegaan worden. We hopen eigenlijk ook op een gastoptreden van onze pastoor op Pinkpop, dat immers in de eigen gemeente ligt !

Info-avond over bouwen in Stramproy op 25 juni
Als Dorpsraad maken we ons al lange tijd hard voor nieuwbouw in Stramproy. Het concrete doel was om 50 nieuwbouwhuizen te realiseren tussen 2018 en 2023. Tot onze vreugde komen nu diverse initia-tieven daadwerkelijk op stoom. Om u allen bij te laten praten over plan Lambroek, plan oude DA, plan bakkerij Hendrikx, plan Burg. Smeijersweg (naast parkeerplaats voetbalvelden) of een langere termijn plan voor het centrum van Stramproy, komt er een informatie-avond. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 23 juni, in de Zaal in Stramproy. Zeer interessant voor mensen die zelf willen bouwen, of kopen. Ook als je denkt aan doorschuiven van de ene naar de andere woning. Kortom, eigenlijk voor heel veel mensen zal er relevante informatie te halen zijn, bij de initiatiefnemers rondom de aangehaalde bouw-planen. Want die komen hun ideeën toelichten op 25 juni in de Zaal.

Gemeenteraad heeft vergaderd over WBM-gebouw
Afgelopen woensdagavond is de gemeenteraadsvergadering geweest, waarbij ook het WBM-gebouw aan bod kwam. Door de fractie van DUS werd een motie worden ingediend om nog beweging te krij-gen in het liggende unanieme besluit van de gemeenteraad van 19 december jongstleden. Met enig politiek gekrakeel, met name over de weigering om ambtelijke bijstand te verlenen aan DUS, werd uit-eindelijk gestemd. DUS en het CDA waren voor de ingediende motie, de overige 18 raadsleden waren tegen. Daarmee is het politieke besluitvormingsproces nu ten einde, en zal het college van B&W een besluit nemen inzake de aangevraagde vergunning om het WBM-gebouw te verbouwen tot arbeidsmi-grantenhotel voor 204 gasten. Als de vergunning wordt verleend, kan er bezwaar gemaakt worden door inwoners of belanghebbenden. Als Dorpsraad hebben we ons vaak verbaasd over het proces dat hier gevolgd is en hoe de politiek hier werkt. Die verbazing is niet weggenomen in het laatste raadsdebat. De wijze waarop met de DUS raadsleden werd omgegaan in de vergadering, was niet erg fraai. DUS leek zwaar onder vuur te komen, omdat ze “in een volle zaal in Stramproy” hun eerdere besluit in twijfel trokken. De volle zaal in Stramproy begreep DUS daarin overigens uitstekend, in tegenstelling tot de verhalen over de procedures van andere partijen. Hoe dan ook : dit verhaal is nog niet ten einde, we blijven dit dossier goed volgen, en houden u op de hoogte.

Stramproyenaren in het nieuws ?
Deze keer hebben we weer enkele inwoners uit Stramproy gevonden die in het nieuws waren. Sport-nieuws in dit geval, en niet meteen op de voorpagina… Toch vinden we de deelname van Jack Mans aan de Stadstriatlon in Weert best wel bijzonder. Zwemmen, fietsen en rennen over lange afstanden is niet niks, en Jack wist hier zijn mannetje te staan. Chapeau. Maar het kan altijd nog zwaarder, langer, gekker…. Zo nam Ruud Kappert deel aan het WK Ultratrail in Portugal, dit weekeinde. Dit keer een kortere wedstrijd, maar wel met heel veel hoogtemeters, Totaal 44 kilometer, waarvan 2480 meter klim-men. Voor ultralopers, zoals Ruud, gaan wedstrijden vaak boven de 100 kilometer !. Bijna 400 mannen aan de start van het WK, en Ruud werd uiteindelijk 125e, als tweede Nederlander, in een tijd van 4 uur en 29 minuten. Bergop rennen, en dan weer dalen…. Knap dat Ruud het al heeft gebracht tot het Ne-derlands team, en daar als 2e van de 5 wist te finishen. Nog meer chapeau.