Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 22
DINSDAG 04 JUNI 2019
Wandeling in Stramproyer Broek slaat goed aan
Met een nieuwe wandeltocht werd een vaak onbekend deel van het Stramproyer Broek verkend. Door bijna 60 deelnemers werd deze 6 kilometer lange tocht gelopen, door onbekende paadjes, langs een stukje verborgen heide, en door moerasachtig gebied. Voor extra nattigheid had een ijverige bever gezorgd, die een stevige dam gebouwd heeft in de lossing. Het water liep daardoor niet via de beek het gebied uit, maar stroomde over de dijk, een groot gebied in. Gelet op alle sleepsporen is de fami-lie bever erg druk in het Broek. De Abeek werd gevolgd, en via de boombrug overgestoken. Vele ver-halen uit de eeuwenlange geschiedenis van het gebied waren verzameld en opgetekend. Via een we-derom goed verborgen Kranevin, met wellicht de grootste mierenhoop rode bosmieren van Stramproy, eindigde de tocht bij de Broekmolen. Daar kon ook een kijkje genomen worden, en legden de twee vrijwilligers geduldig uit hoe de molen werkte en functioneerde. De aanwezigen lieten hun waardering voor deze nieuwe tocht blijken, en wie weet : gaan we die nog een keer herhalen …..

Daarnaast is het mooi om te melden dat diverse bestaande wandelroutes op dit moment worden nage-keken door de VVV, met hulp van Chris Venner en Gert van Elk. Daarna worden de routes weer goed bewegwijzerd en worden de kaarten weer geactualiseerd. Fijn dat we ook hier weer twee vrijwilligers bereid hebben gevonden hierin te ondersteunen. Dank heren !


Subsidiepot voor activiteiten beschikbaar bij de Dorpsraad
Af en toe maken we verenigingen er weer eens op attent, dat de Dorpsraad een (klein) subsidiepotje heeft vanuit de gemeente Weert : het activiteitenbudget. Als u een (nieuwe) activiteit heeft, en daar nog enkele honderden euro’s aan subsidie voor mist, neem dan contact op met de Dorpsraad. Wij mogen uit deze pot in totaal 1950 euro besteden in Stramproy, en willen dat natuurlijk graag goed terecht laten komen. Ook in 2019 is deze pot weer aangevuld, en nog niet leeg. Denk dus na of er een passende activiteit is, en vraag een bijdrage aan uit deze gemeentelijke voorziening. Dat kan al door kort doel en aanleiding voor het project te vermelden, en in te sturen met contactgegevens naar het e-mailadres van de Dorpsraad.

Stramproyenaren in het nieuws
Ook nu weer een leuk bericht van een bekende Roojer inwoonster : Annelies Indenkleef. In Weert Ma-gazine beantwoordde Annelies, net gedecoreerd door de koning, een vraag die ons wel eens allemaal bezig houdt : Wat zou je doen met 1 miljoen ?? Annelies had een mooi idee, voor een soort dorpshuis, waar dagelijks mensen terecht konden voor een praatje, een kopje koffie, een spelletje, iets aan elkaar leren of samen een maaltijd maken of eten. Want ook in Stramproy is het goed om zo voor iedereen te zorgen, ook voor diegenen die daar misschien niet zo makkelijk zelf op af stappen. Wat een mooi idee, naar elkaar omzien. Als wij als Dorpsraad dat miljoen bij elkaar hebben, gaan we zeker bij Anne-lies langs voor haar visie. Overigens wachten we niet tot dat miljoen : begin september komt er al een gezellige en smakelijke bijeenkomst om mensen weer bij elkaar te brengen. De voorbereidingen lopen, de details zullen te zijner tijd verspreid worden.

Gemeenteraad gaat vergaderen over WBM-gebouw
Komende woensdagavond is er een gemeenteraadsvergadering, waarbij ook het WBM-gebouw aan bod zal komen. Door de fractie van DUS zal een motie worden ingediend om nog beweging te krijgen in het voornemen voor het WBM-gebouw. Na de fietstocht naar Weert, en de inspraak door 4 inwoners van Stramproy, is het nu aan de politiek om te bepalen of met iets wil doen aan de plannen. Bijna 2000 mensen hebben de petitie getekend, en er zijn veel signalen naar de bestuurders van onze gemeente gegaan. We zijn benieuwd hoe die gewogen zijn, en welke actie de gemeenteraad zal vragen aan het college van B & W. Uiteindelijk zal B&W moeten beslissen wat ze met de lopende vergunningaanvraag doen, en of daar evt. nog aanvullende bepalingen in terecht gaan komen. Zoals voortdurend vragen wij als dorpsraad om fatsoenlijke huisvesting voor de arbeidsmigranten, om zo ook stress en overlast te voorkomen. Maar, de regels zijn zo dat de gemeenteraad, als hoogste orgaan binnen de gemeente, het laatste woord heeft. Daarom hopen we op verstandige afwegingen en goed besluiten binnen dit gremi-um. We zullen de lastige afwegingen blijven volgen, en kritisch blijven volgen of hier het verstand en de logica de boventoon voert. Of dat hier partij-discipline ge-eist wordt…….