Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 20
DINSDAG 21 MEI 2019
Stramproy bloeit
Het is eenieder ongetwijfeld niet ontgaan dat Stramproy er weer kleurrijk uitziet. Door vele vrijwilligers zijn er weer ruim 500 emmers met bloemen opgehangen in Stramproy. Een hele klus waarvan we de hele zomer en het najaar weer kunnen genieten. Hopelijk helpt het weer een handje mee en genieten we al snel van een pracht aan bloei en kleur in de straten van Stramproy.

Jeugddorpsraad activiteit
Woensdag jongstleden had de jeugddorpsraad weer een leuke activiteit op het programma staan. En-thousiaste jeugd van het 1e tot en met het 3e leerjaar van de middelbare school nam deel aan de door de jeugddorpsraad georganiseerde pub quiz in de basement in Stramproy. Het was een zeer geslaag-de, en om in de termen van de jeugd te blijven MEGA GEZELLIGE, avond in de basement. Jeugd-dorpsraad, tof dat jullie zo’n top activiteit organiseren. Voor herhaling vatbaar!

Commissie vergadering
Dat veel inwoners in Stramproy zich zorgen maken om de plannen rondom de huisvesting van ar-beidsmigranten in ons dorp is afgelopen woensdag nogmaals duidelijk geworden. In het stadhuis van Weert vond daarover de commissievergadering plaats. De vergadering is door honderden belangstel-lenden bezocht en er werd goed gehoor gegeven aan onze oproep om per fiets van Stramproy naar Weert gaan. Met honderdvijftig fietsers vanuit Stramproy vertrokken we woensdag naar het stadhuis om daar in te spreken bij de commissie Ruimte. Deze fietstocht was de Jumbo ook niet onopgemerkt gebleven en als steuntje in de rug stond de Jumbo aan de Maaseikerweg met een start/finish boog om ons te voorzien van proviand voor onderweg. Bij het stadhuis aangekomen was al rekening gehouden met onze grote opkomst. Er waren extra ruimtes ingericht om de vergadering op schermen te volgen.

De honderden bezoekers hadden als doel dat de raadsleden en B&W nog eens kritisch naar de inge-diende plannen gaan kijken en het huidige plan afkeuren. Wij hebben daarom ruimschoots gebruik ge-maakt van ons spreekrecht. Tijdens ons spreekrecht hebben we nogmaals laten weten geen moeite te hebben met de komst van de arbeidsmigranten, maar we hebben onze mening over het plan betreft de hoeveelheid op de desbetreffende locatie opnieuw uitgesproken. Ook is tijdens de vergadering de petitie overhandigd aan de Burgemeester Heijmans. Deze petitie is getekend door ca. 2000 mensen.

Wat heeft de commissievergadering tot dusver opgeleverd? Door oppositiepartij DUS Weert is tijdens de vergadering aangekondigd om op korte termijn een initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen met als doel de nota aan te scherpen. Helaas hebben we van de andere partijen geen steun ontvangen om de nota aan te scherpen. Echter, we blijven erbij dat er toch iets beters te bedenken moet zijn voor de noodzakelijke huisvesting van de zeer noodzakelijke arbeidsmigranten.

Nieuwe brandweerkazerne geopend
Afgelopen weekend vond onder grote belangstelling de opening van de nieuwe brandweerkazerne plaats. Opvolgend op de officiële opening op vrijdag avond werd zondag een open dag georgani-seerd voor jong en oud. Vele mensen uit Stramproy én omgeving kwamen kijken naar de nieuwe ka-zerne. Er werden demonstraties gehouden en uitleg gegeven over alle werkzaamheden van de brand-weer. Op deze manier kon eenieder ervaren wat de brandweermannen en vrouwen allemaal doen. Naast de brandweer waren er nog meer hulpdiensten aanwezig zoals de politie, EHBO vereniging Stramproy en Stramproy Hartsave. Mede door o.a. een uitstekende organisatie, mooi weer en de vele bezoekers werd het een zeer geslaagde en leerzame dag.

Erfgoedtocht
Prachtige natuur in het Stramproyerbroek, de Broekmolen, de Abeek en de grens zijn de hoofdbe-standdelen van een nieuwe grensgevallentocht op zondagochtend, 26 mei aanstaande. De werkgroep landschap van de Dorpsraad vestigt tijdens deze 5 kilometer lange wandeltocht de aandacht op de staat en het verhaal van het grenslandschap. De tocht vertrekt en eindigt bij de Broekmolen aan de Grensweg in Stramproy. Aanvang 9:30u – waterdicht schoeisel aangeraden!