Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 18
DINSDAG 07 MEI 2019
Stramproy Bloeit gaat weer van start
Op zaterdag 11 mei, daags voor moederdag, gaan we weer ruim 500 emmers met bloemen ophangen in Stramproy. Dit jaar allemaal gevuld met geraniums, die wat minder van water afhankelijk zijn. Voor de 120 watergevers in alle straten is dat ook makkelijker. Tot onze vreugde is er dit jaar ook weer bloemenpracht te zien in de Julianastraat. Fijn dat we toch weer vrijwilligers gevonden hebben om hier enkele keren per week met de waterkar de bloemen te verzorgen. Top mensen ! Daarmee hopen we weer op een kleurrijk, en gespreksvol jaar met bloemen in Stramproy. Want naast de bloemenpracht is een ander hoofddoel van dit project, om elkaar te ontmoeten op straat, en letterlijk soms voor de bloemen bij je buren te zorgen. Zo verbinden de bloemen ook de onderlinge contacten. Maak dus een praatje met de watergever, en als watergever : maak een praatje met de mensen op straat. Samen zor-gen we zo voor een groeiend en bloeiend Stramproy. De emmers met bloemen en de waterkarren kun-nen zaterdagochtend opgehaald worden. De coördinatoren weten plaats en tijd. Veel plezier dit sei-zoen.

Dodenherdenking op 4 mei wederom indrukwekkend
Het is een oude traditie : de Nationale Dodenherdenking op 4 mei, ook in Stramproy. Het lijkt jaarlijks drukker te worden, en ook dit jaar waren er weer veel mensen, ondanks het mindere weer op zaterdag. Na een plechtige H. Mis, met een “stoute” pastoor, volgde een stille tocht naar het vrijheidsmonument. Door het ceremonieel, met militair Hendrik Stals, de schutterijen, en het kerkelijk zangkoor, werd een zeer stemmige herdenking gemaakt. De bijdrage van de kinderen van de basisscholen, en de wethou-ders Tessa Geelen en Wendy van Eijk uit Weert, en de laatste veteraan, maakte het geheel af. De ge-vallenen sinds de 2e Wereldoorlog zijn zo op plechtige wijze herdacht. De nadruk lag op onze zwaar bevochten vrijheid, waar mensen hun leven voor moesten geven. Dank aan de ceremoniemeester, en het Herdenkingscomité voor de prima organisatie.

Informatie-avond WBM-gebouw in bomvolle Zaal
Met 400 aanwezigen was de Zaal bomvol tijdens de informatieavond over het WBM-gebouw. Door het buurtcomité, de Dorpsraad en een 5-tal gemeenteraadsleden werd ingegaan op de feiten en omstan-digheden van de plannen om 204 arbeidsmigranten in het oude WBM-gebouw te gaan huisvesten. On-danks de emoties die het plan oproept, werd de avond netjes gevolgd door alle aanwezigen. Er werd uitgebreid aandacht gegeven aan de situatie waarin de arbeidsmigranten straks terecht komen. De vraag is of de WBM-locatie ook de bedoeling is van de nota. Met 4 persoonskamers in de kelder, en veel asbest in het gebouw, roept dat toch wel vragen op. Ook werd de vrees voor overlast toegelicht, alsmede de procedure hoe een en ander liep en zal gaan lopen. Het standpunt van de buurt en de Dorpsraad is dat 204 bewoners van het oude gebouw er te veel zijn, en te dicht bij de woonwijk en het centrum van het dorp. Gelet op de beperkte handhavingscapaciteit van de gemeente en de politie, wordt onacceptabele overlast gevreesd. Door 5 raadsleden werd toegelicht hoe men over het plan denkt. Voor de ene partij is dat een prima plan, voor de andere een dossier waar ze veel spijt van heb-ben. Ook bleek dat partijen vooral op de procedure ingingen, zonder hun mening in de Zaal te laten horen. Dat is jammer, want Stramproy wilde wel graag weten wie vóór is en wie tegen. Dat zal gaan blijken in de komende commissievergadering van 15 mei. De lopende petitie is al ruim 1500 keer on-dertekend, en zal worden aangeboden aan de wethouder. U kunt deze overigens nog tekenen tot 15 mei aanstaande.

Commissie Ruimte op 15 mei
De situatie van de Huisvesting Arbeidsmigranten, en de specifieke plannen voor het WBM-gebouw, worden tijdens de commissie Ruimte van de gemeente Weert op 15 mei aanstaande besproken. Daar mogen burgers en andere groepen inspreken. Zowel het buurtcomité als de Dorpsraad zal daar hun mening over het plan herhalen. Ook zal de petitie worden aangeboden aan de wethouder van Eijk. Als ludieke actie zal een deel van de toeschouwers met de fiets naar Weert gaan. Deze veldtocht zal star-ten om 18.30 vanaf het WBM-gebouw. Inmiddels hebben al vele mensen zich aangemeld om mee te fietsen naar Weert, maar we hopen op een grote opkomst. Dus als u naar de Commissievergadering wilt gaan, om de zaak te steunen, doe dan mee. De fietsers vertrekken samen om 18:30 uur, de overi-gen kunnen zich bij de ingang van het stadhuis melden om 19.15. Vanwege de organisatie in het ge-meentehuis, is het fijn als u zich even aanmeld bij het comité, of via de Dorpsraad. Door in te spreken bij de commissie Ruimte, hopen we de raadsleden en B&W nog eens kritisch naar de ingediende plan-nen te laten kijken, en het huidige plan af te keuren. Er moet toch echt iets beters te bedenken zijn ,voor de noodzakelijke huisvesting van de zeer noodzakelijke arbeidsmigranten.