Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 37
ZONDAG 07 SEPTEMBER 2014
Nog een bijzondere boom in Stramproy ?

De boombrug, en de daarvoor benodigde boom trok al veel belangstelling, maar nu blijkt er nog een bijzondere boom in Stramproy te staan. We kregen een melding door dat de juttepeer bij Puine (Hilde en John van Dael), aan de Stramproyer Grensweg, genomineerd is voor “Fruitboom van het Jaar”. Ken-nelijk hebben we ook deze verkiezing, in dit geval uitgeschreven door het pomologisch genootschap Limburg. Door een deskundige jury zijn diverse bomen beoordeeld, en zijn er 3 genomineerd, en doen mee aan de finale. De jury was vol lof over deze stokoude perenboom, en schreef dat deze boom de x-factor had. Bomen die mensen in beweging brengen, het landschap opsieren met hun mooie bloesem, en erfstukken met een ijzersterke historie zijn. De ruim 130 jarige boom heeft al vele mensen voorzien van “ooft vlaai met vul spies” door Puine Miet gebakken.

Wegafsluiting rondom Vosseven

We hebben er al eerder over geschreven, maar nu is de wegafsluiting rondom het Vosseven, en de Stramproyer Grensweg weer een stap verder. De vorige week heeft de gemeente de echte obstakels in de grond gegraven om alle doorgaande verkeer daadwerkelijk tegen te houden. Er komen op 3 plekken van dergelijke afsluitingen. Naast het reeds ingestelde algehele verbod voor gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van bestemmingsverkeer), nu weer een maatregel. Opmerkelijk is wel dat de borden met verboden voor auto’s soms staan op wandelpaden, waar je met de fiets nog niet eens door kan.. De Dorpsraad staat nogal sceptisch tegenover deze afsluitingen, omdat de reden daarvoor voorla is om overlast gevende gebruikers te weren, zoals crossers en stropers. Daarom hebben we geadviseerd om dit verbod niet in te stellen. We willen wel in de evaluatie weten of het ook echt lukt met deze maatrege-len om die effecten te bereiken.

Roojer voetballers even groot nieuws

De afgelopen dinsdag mochten de elftallen van Brevendia en Crescentia het tegen elkaar opnemen, in het kader van het bekervoetbal. Bijzonder daarbij was dat de gebroeders Creemers in beide elftallen aanwezig waren. Ruud Creemers is een bepalende speler bij het Tungelroyse Crescentia. Jeroen Creemers staat bij de groenen van Brevendia op het middenveld. Dat was voor de krant aanleiding om een groot artikel, met mooie foto te plaatsen op woensdag. Voor moeder Door een bijzondere beleve-nis, want voor wie moest ze nu zijn ? Volgens de krant voor haar Roojer club, maar stiekem zal ze voor beide teams geweest zijn. Overigens : Brevendia won dik verdiend met 4 – 0, en bij navraag bleek dat er gewoon een familie diner is met Kerstmis dit jaar bij de familie Creemers ! Misschien gaat Door in de midden zitten, maar wellicht is zelfs dat niet nodig.

Gouverneur Theo Bovens komt naar Stramproy

We hebben bericht gekregen van het Provinciehuis in Maastricht, dat gouverneur Theo Bovens aanwe-zig zal zijn op 21 september aanstaande. Dan worden de beide wereldoorlogen herdacht, in het buiten-gebied, bij grenspaal 160. Bij deze herdenking zal ook onze gouverneur aanwezig zijn. Momenteel weten we nog niet zeker of zijn Belgische collega uit Hasselt, Herman Reynders, ook aanwezig kan zijn, maar daar is wel hoop op. Deze bijeenkomst is niet alleen voor hoogwaardigheidsbekleders, maar juist voor iedereen ! Dus als u hierbij aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom. Het hele programma komt de volgende week in dit Blaadje. Elders in dit blad staat meer uitleg over de aanleiding en reden voor deze herdenking. Het is zeker een evenement dat de moeite waard is van een bezoek.

Computerlessen voor ouderen

In het Trefcenter in Stramproy zal SeniorWeb, in samenwerking met Punt Welzijn, een computercursus starten voor ouderen. Eigenlijk is het niet 1 maar meerdere cursussen, op verschillende niveaus. Voor beginners, voor gevorderden, maar ook bijv. voor thuisbankieren (samen met de Rabobank). In kleine groepen van 6 cursisten, en twee begeleiders wordt gewerkt. Kortom, veel aandacht voor de deelne-mers, en op elk niveau wel iets te leren. De cursussen starten half september. Voor meer informatie kunt u terecht bij de infobalie aan het Trefcenter, of op de website van SeniorWeb.
BUURT BENKSKES