DE DORPSRAAD - HISTORIE

Algemeen
De Stichting Dorpsraad Stramproy werd op 30 oktober 1997 officieel opgericht door het ondertekenen van de oprichtingsakte bij notaris Piet Veugen in Weert. De mannen die de oprichtingsakte ondertekenden waren Ton Egging, voorzitter, Jos Hendrikx, secretaris en Paul Gielen als penningmeester. Chris Venner maakte als bestuurslid ook deel uit van het eerste bestuur en staat als zodanig vermeld in de oprichtingsakte.

Enige wijsheden uit de historie
De nieuw te vormen Dorpsraad wil niet met de hoed in de hand binnenkomen in een formele constructie, maar een volwaardig geaccepteerde gesprek- en adviespartner zijn van het college van B&W.

Een goede communicatie met het college van B&W maar vooral ook met de ambtelijke organisatie is van wezenlijk belang werd toen al vastgesteld en dat werd de lijn die gevolgd werd, dus vanuit een gelijkwaardige positie en met een gezamenlijke doelstelling. Dat geldt tot de dag van vandaag nog steeds.

De Dorpsraad heeft zich altijd gesteund geweten door de inwoners van Stramproy. In het begin was dat ietwat afwachtend, zo van… eerst maar eens kijken wat ze voor elkaar krijgen. Maar snel waren de steun en waardering voelbaar.

Stramproy is als zelfstandige gemeente altijd een dorp geweest waarin het gemeentebestuur de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners heeft gestimuleerd. Samen zaken tot stand brengen en activiteiten opzetten. Dat is steeds gebleven, kijk maar naar de wijze waarop bv. Koninginnedag en Dodenherdenking op 4 mei worden georganiseerd. Hoe de bevrijding van Stramproy op 22 september 1944 wordt herdacht. Kijk naar de Nieuwjaarsreceptie op 1 januari. Evenementen, die in Stramproy niet zijn weg te denken!

Lees HIER verder voor de uitvoerige Historie van Dorpsraad Stramproy.

BUURT BENKSKES