KEMPENBROEK - KLANKBORDGROEP
Na het sluiten van de overeenkomsten ging ARK eind 2010 voortvarend van start, en ontplooide meteen de nodige activiteiten. Met name de in- en omwonenden van het gebied, viel dit op en ervoeren een informatieachterstand. Op 7 juni 2011 werd op verzoek van bewoners van het gebied een informatiebijeenkomst gehouden, in de Zaal in Stramproy, waar duidelijk werd dat er behoefte was aan (veel) meer informatie over alles wat gebeurde in het gebied. Op initiatief van de dorpsraad Stramproy is een klankbordgroep opgericht, waarbij belangengroepen en belangstellenden zich verzamelden om gevraagd en ongevraagd informatie te krijgen van met name ARK. Een oproep in het Blaadje Stramproy van 3 augustus 2011 was de feitelijke start van de Klankbordgroep, die in feite diende als trefpunt van belanghebbenden. Er werd samenwerking georganiseerd tussen de Dorpsraden van Altweerterheide en Stramproy, en de Klankbordgroep was een feit: naast de dorpsraden zijn onder andere agrariërs, natuurverenigingen, bedrijven, inwoners en recreanten vertegenwoordigd in deze klankbordgroep.

De klankbordgroep bestaat uit de volgende partijen cq. personen:
 • Dorpsraad Stramproy : Frans Henderikx (voorzitter) en Rex Pyka (notulist)
 • Dorpsraad Altweerterheide : Wiel Peters (tevens bewoner), Bert Valkenburg
 • ARK : Ger van den Oetelaar (projectleider)
 • Natuurmonumenten : Huub Joosten en Rob van Schijndel
 • Gemeente Weert : Werner Mentens
 • LLTB : Christine Kunnen
 • Heemkundevereniging : Frans Verhaag (tevens bewoner gebied)
 • Menvereniging “de aangespannen Haflinger” : Harrie van Melick
 • Dierenasiel : Anne Vleeshouwers (tevens bewoner gebied)
 • IVN : Hilde van Dael (tevens bewoner gebied)
 • Bewoner gebied : Wiel Smeets
 • Bewoner gebied : Ysbrand Schouten
 • Bewoner gebied : Wil van Mulken
 • Bewoner gebied : Wiel Peters
 • Bewoner gebied : Niek Aendekerk
 • Bewoner gebied : Christian Maesen
 • Bewoner gebied : Gert van Elk
 • Bewoner gebied : Jeanet van Rijthoven
 • Menvereniging het vurige span : Peter van Kasteren

BUURT BENKSKES